1. Απαιτούμενα και Λειτουργικά Cookies (Required & Functional Cookies): αυτά τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για λόγους ασφαλείας αλλά και για την ορθή λειτουργία ενός ιστότοπου, αφού επιτρέπουν την περιήγηση και τη χρήση των λειτουργιών του, την επαλήθευση της ταυτότητας σε περίπτωση που ο χρήστης έχει συνδεθεί στην ιστοσελίδα, την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές, φόρμες εγγραφής και λίστα αγαπημένων, τη χρήση καλαθιού αγοράς. Δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τη δραστηριότητά του χρήστη σε άλλους διαδικτυακούς τόπους. Επίσης μας επιτρέπουν να αναλύουμε πώς χρησιμοποιείται η ιστοσελίδα και την αλληλεπίδραση και τις επιλογές του χρήστη σε αυτήν (π.χ. όνομα, γλώσσα ή περιοχή σύνδεσης) καθώς επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να θυμούνται και διάφορες ρυθμίσεις, όπως μέγεθος και στυλ γραμματοσειράς, φωτεινότητα και άλλες διαμορφώσεις που ο χρήστης έχει επιλέξει, ώστε να είναι δυνατό, βάση αυτών, να προσφέρουμε βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες εμπειρία στον ιστότοπο μας αλλά και για να αποφεύγονται επαναλήψεις ενεργειών και μηνυμάτων (πχ popup υποδοχής).

    Τέτοια cookies είναι αυτά: (α) που είναι απαραίτητα για την αναγνώριση ή/και διατήρηση περιεχομένου που εισάγει ο χρήστης κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης (session) στην ιστοσελίδα κατά τη διάρκεια της (πχ για τη συμπλήρωση μίας ηλεκτρονικής φόρμας από τον ή για την καταχώριση των αγορών του χρήστη), (β) που είναι απαραίτητα για την αυθεντικοποίηση του συνδρομητή ή χρήστη σε σχετικές υπηρεσίες (π.χ. κατά την πραγματοποίηση μίας συναλλαγής μέσω του διαδικτύου), (γ) που εγκαθίστανται με σκοπό την ασφάλεια, (δ) με πολυμεσικό περιεχόμενο, όπως αυτά που είναι αναγκαία για την προβολή ενός βίντεο, (ε) που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της τεχνικής της κατανομής φορτίου σε μία σύνδεση σε ιστοσελίδα, (στ) που “θυμούνται” τις επιλογές σχετικά με την εμφάνιση της ιστοσελίδας, (ζ) που εγκαθίστανται μέσω πρόσθετων προγραμμάτων (plug ins) σε ιστοσελίδες κοινωνικών δικτύων και αφορούν στο διαμοιρασμό περιεχομένου μεταξύ των πιστοποιημένων και συνδεδεμένων μελών. Δεδομένου ότι αυτά τα cookies είναι κρίσιμα για ορισμένες λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου μας, δεν υπάρχει διαθέσιμη επιλογή opt-out γι’ αυτά, αλλά η μόνη δυνατότητα του χρήστη είναι η ρύθμιση των παραμέτρων του προγράμματος πλοήγησης κατά τρόπο που να αποτρέπει την αποθήκευση τους και να προβαίνει αυτόματα στον αποκλεισμό τους. Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση, ορισμένα τμήματα του ιστότοπου δεν θα λειτουργούν σωστά ή αποτελεσματικά και ο επισκέπτης θα έχει μειωμένες δυνατότητες χρήσης και απόλαυσης των προσφερόμενων υπηρεσιών.

  2. Cookies Επιδόσεων Στατιστικής (Statistics Cookies): Σε ορισμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών τρίτων για την παρακολούθηση και ανάλυση στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση και το πλαίσιο του περιεχομένου που χρησιμοποιούν οι χρήστες των ιστότοπων μας, με αποτέλεσμα τα αναγκαία cookies να ορίζονται από τους παρόχους υπηρεσιών, προκειμένου να παρακολουθούν την κίνηση των επισκέψεων και την απόδοση της διαφήμισής μας. Ειδικότερα, συλλέγουν πληροφορίες όπως τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, τις σελίδες που επισκέπτονται συχνότερα, αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες κλπ, και είτε αποτελούν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη, είτε αφορούν μεμονωμένα τον κάθε επισκέπτη (IP διεύθυνση).

    Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας και μας επιτρέπουν να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση που κάνετε στις ιστοσελίδες μας, συμπεριλαμβανομένου του περιεχόμενου που επιλέγετε κατά την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, προκειμένου αν μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα και την αλληλεπίδραση των καταναλωτών με την ιστοσελίδα καθώς και να βελτιώνουμε τις σελίδες μας στην πάροδο του χρόνου. Τα cookies αυτά μπορεί να μας παρέχονται από τρίτους παρόχους αναλυτικών εργαλείων αλλά χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που σχετίζονται με τις ιστοσελίδες μας. Σημειώνεται ότι αυτές οι πληροφορίες COOKIES που παρέχονται σε τρίτους παρόχους από εμάς δεν περιλαμβάνουν άλλα προσωπικά στοιχεία του χρήστη, αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται ενδέχεται να συνδέονται με παρόμοιες ή άλλες προσωπικές πληροφορίες που συγκεντρώνονται αλλού.

    Έτσι, στα πλαίσια εμπορικής συνεργασίας με διαφημιστικά δίκτυα, συλλέγονται cookies που μπορούν παρακολουθούν τις δραστηριότητές του χρήστη στο διαδίκτυο και την πλοήγηση του, πληροφορία που στοχεύει στη διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών βάσει των προσωπικών προτιμήσεων του χρήστη. Τέλος, ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού της Google, Inc. (“Google”), το οποίο, μέσω cookies, συλλέγει δεδομένα σχετικά με τη χρήση του (πχ διεύθυνση IP) που αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία στους διακομιστές Google, εκτός Ελλάδος.

  3. Cookies Διαφήμισης και Στόχευσης (Advertising & Targeting Cookies): αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή προσωποποιημένου στον χρήστη περιεχομένου και μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης ή προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχει επισκεφθεί ο χρήστης, ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά. Τέτοια cookies μπορεί να συλλέγονται και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter κλπ) για διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος, που επιτρέπουν την προβολή εξατομικευμένων και σχετικών με τις προτιμήσεις του χρήστη διαφημίσεων.